lunes, 9 de noviembre de 2015

Junta veïnal ordinària del mes de novembre de 2015

Dins dels assumptes del ordre del dia es va aprovar una rebaixa del preu dels guals (vado), que passa dels de 316,90€ que val actualment un gual  als 120€ l’any a partir del 2016 en el cas dels particulars. Aquesta rebaixa va ser promoguda pel grup socialista fa dos mesos i aprovada per tots els grups municipals. També es van simplificar els tràmits per a contractar-los.

Així mateix es va  aprovar una rebaixa del 20% dels preus de l’Escola Bressol i de la piscina municipal per a les famílies monoparentals, nombroses o que tinguin tots els seus membres a l’atur.
Es va corregir el catàleg de camins de Bítem per incloure un camí conegut com a Camí del Salero i que per un descuit s’havia quedat fora quan es va fer el catàleg.

ERC va presentar una proposta per demanar l’anul·lació de la sentència de mort de Lluís Companys, els socialistes ens vam abstenir per entendre que encara que estàvem a favor de la restitució de l’honor, no nomes del President Companys, sinó de tots els afusellats després de la guerra, enteníem que aquesta moció barrejava altres temes que no procedia incloure com es l’actual “pruces” d’independència.

Seguidament es va aprovar una moció per donar suport als refugiats que fugen de les guerres que hi ha actualment al mon, moció que havíem consensuat prèviament tots els grups municipals.
També vam aprovar per unanimitat reclamar al govern d’Espanya la construcció  de l’autovia A-7 entre La Jana i Vandellós i que mentrestant no estigui feta hi hagi descomptes a la AP-7 per tal de rebaixar el sinistralitat de la nacional-340.

En el capítol de precs i preguntes  se`n van fer varies, com que passa amb la senyalització dels carrers de Bítem, tant respecte a l’aparcament dels cotxes com a la senyalització horitzontal (al terra) que no s’ha refet després de les obres i que també en hi ha de moltes d’esborrades. L’alcalde va respondre que les obres encara no  s’havien donat per acabades i que les altres estaven pendents de l’informe del policia municipal.

Recentment el govern municipal va signar un contracte per quatre anys per un import de més de 3.000€ anuals i li vam preguntar que incloïa aquest contracte. Ens va dir que la promoció de les Festes Majors i la Fira de la Clementina.


Li vam insistir al Sr. Alcalde en un assumpte que ja va sortir fa dos mesos i que no ens sembla just que passi, resulta que a les entitats del poble se’ls donen unes subvencions anuals en base a determinats condicionants com puguin ser el número de socis, les activitats que fan o el tipus d’activitat, però a més a més a algunes se’ls hi paga alguna factura i a altres no. Natros demanem que per evitar greuges comparatius i per donar transparència al funcionament d’aquets temes, es posin més diners al capítol de que subvencions hi que les entitats que els administrin i justifiquin en igualtat de condicions. 

Oscar Carles va proposar, a petició dels botiguers, que es prohibeixi la venda ambulant al poble, això no afectaria al mercat dels dijous que esta legalitzat, l’alcalde no va donar una resposta concreta.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario