miércoles, 2 de septiembre de 2015

Resum assumptes tractats en la Junta Veïnal del dia 1/9/15

Es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració amb l’AMPA, amb una dotació de 1500€.
Es va aprovar que les festes locals per al 2016 seran el dilluns de la Cinta i el divendres de Festes de Bítem, tots dos al setembre.
Es van aprovar les bases per a les subvencions a les Associacions del poble.
Respecte a la moció que presentàvem els socialistes demanant que el preu dels guals fos de 50€ anuals, vam acordar per unanimitat que es rebaixaria el preu, natros vam dir que sempre tenia que ser coma topall els 100€ l’any i també es van comprometre a revisar els requisits per demanar-ho ja que ara son bastant complicats. Recordar que actualment el preu dels guals a Bítem supera els 300€ l’any.
En l’apartat de precs i preguntes de l’oposició, Oscar Carles va demanar dos espills al camí de la Masada, es van comprometre a enviar a la policia municipal per estudiar-ho.
També va preguntar pel que esta passant al Mas del Bísbe i l’alcalde va respondre que no en sabia res.
Natros vam demanar neteja dels camins, especialment de la sendera dels Codonyers. També vam demanar que revisessin les terrasses, amb la finalitat de que no dificultin el pas de cotxes i vianants, especialment la del Casal de Jubilats, vam dir si no es podien situar les dos taules a l’esquerra de la porta per situar-les més lluny de la cantonada.

Vam preguntar algun altra cosa més tècnica i per últim vam demanar un tracte igualitari per a totes les associacions, ja que creiem que en hi ha algunes que a més a més de donar-los-hi la subvenció que els hi correspon els hi paguen alguna factura, demanem el mateix tracte per a totes i que les despeses siguin públiques i reconegudes.