viernes, 3 de julio de 2015

Junta Veïnal ordinari del proper dimarts dia 7 de juliol.

Dimarts dia 7 es celebrarà la primera Junta Veïnal Ordinària d’aquest mandat.
La diferència principal entre una junta ordinària i una extraordinària es que les juntes  ordinàries tenen una periodicitat marcada, en el cas de Bitem se’n fa una cada dos mesos, coincidint en el primer dimarts de mes. I en aquestes reunions l’oposició por portar assumptes a tractar i fer preguntes al Govern.
Les juntes extraordinaris es fan sempre que el govern ho considera necessari i nomes es pot parlar del tema que ells proposen.  
En aquesta primera el grup socialista demanem a l’Alcalde la creació de bosses de treball per a quan hi hagin llocs de treball a l’ajuntament i que les convocatòries siguin públiques per a que totes les persones interessades es puguin presentar.
També demanem la instal·lació de bústies al edifici del consultori per a que la gent que vivim als disseminats i no rebem el correu a casa no tinguéssim que anar a buscar-lo en un horari determinat i que no s’ajusta als horaris laborals.
I per últim, juntament en Oscar Carles de Movem, demanem que es faci un  pregó cada vegada que es que es faci un ple.
Adjunto l’ordre del dia:

SESSIÓ ORDINÀRIA JUNTA VEÏNAL
Nº 10/2015
 l'EMD de Bítem informa de la celebració de la sessió ordinària de la Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bítem, que tindrà lloc el proper dimarts dia set de juliol de 2015 a les 19:45 
hores al Casal de la Unió Recreativa de Bítem, sota el següent
ORDRE DEL DIA
01.   01.- Proposta d’aprovació de les actes següents:
· Acta de la sessió extraordinària de la Junta Veïnal Núm. 07/2015 de 7 de juny.
· Acta de la sessió constituent de la Junta Veïnal Núm. 08/2015 de 13 de juny.

02.  02.- Donar compte de les Actes i Resolucions de l’Alcaldia següents:
· Junta de Govern Local Extraordinària Núm. 06/2015 de 30 d’abril.
· Junta de Govern Local Extraordinària Núm. 07/2015 de 5 de maig.
· Junta de Govern Local Extraordinària Núm. 08/2015 de 12 de maig.
· Junta de Govern Local Extraordinària Núm. 09/2015 de 13 de maig.
· Junta de Govern Local Extraordinària Núm. 10/2015 de 19 de maig.

· Resolucions de l’Alcaldia:
· De la 21/2015 de 7 d’abril fins la 38/2015 de 29 de maig.
03.-Moció presentada pels grups municipals de Movem Bítem i PSC per a fer pregons per comunicar la celebració de les Juntes Veïnals.

04.- Moció presentada pel Grup Municipal del PSC per a la instal·lació de bústies a l’edifici del consultori.

05.- Moció presentada pel Grup Municipal del PSC per a l’obertura d’una Borsa de Treball i fer una convocatòria pública per cobrir la nova plaça de l’Escola Bressol.
06.- Informes de la Presidència.
07.- Control del òrgans de la E.M.D.
a.       Mocions
b.      Precs

c.       Preguntes

No hay comentarios:

Publicar un comentario